top of page
Image by Christoffer Engström

Coachning

Coachning är ett verktyg som kan användas inom såväl yrkeslivet som privatlivet. Ett verktyg för att kunna fatta beslut i ett vägskäl, som till exempel i processen att byta jobb, eller för att komma till skott att genomföra något som att börja träna. Det kan också vara ett verktyg för att sortera i sitt liv om man känner sig helt vilsen och upplever att man tappat bort sig själv, inte har några mål eller drömmar och tycker att livet står i vänteläge och man känner sig allmänt missnöjd och otillfredsställd.
 

Coachning är ett arbete, en process, där vi tillsammans identifierar och ramar in ett problem, en uppgift och mål, eventuella hinder och/eller behov av resurser och hjälp, för att sedan lägga upp en handlingsplan med aktiviteter och delmål på vägen.

Coachning är ett förändringsarbete där vi plockar fram dina resurser och din potential, gör dig medveten om olika saker och beteenden för att nå insikter och motivation, som ska leda till ett hållbart lärande.
 

Det är alltså din arbetsinsats som är avgörande för hur långt processen leder. Jag som coach stöttar, håller fokus på vad som ska uppnås, driver processen framåt genom att lyssna, ställa öppna och kraftfulla frågor, sammanfatta och göra speglingar. Coachning ska inte förväxlas med psykoterapi. Inte heller mentorskap.

Coachning är en kreativ och tankeväckande process som tar dig från ett nuläge till ett nytt läge.

Concrete Wall

Studier visar goda effekter av coachning

  • Minskad stressnivå

  • Stärkt ledarskap 

  • Förbättrad kommunikationsförmåga 

  • Stärkt självkänsla och känsla av personlig kontroll

  • Ökat självförtroende

  • Ökad motivation och prestation

  • Ökad balans i livet

  • Ökat välmående

  • Förbättrade relationer

  • Ökad organisatorisk framgång

Källa: ICF, International coaching federation

I coachning är det klienten som gör det egentliga jobbet, medan coachen står för verktygen att rama in och konkretisera, hålla fokus och driva processen. 

 

Syftet med den här rollfördelningen är att genom att klienten själv hittar svar och insikter, själv kommer fram till aktiviteter och att genomför dem, lär sig för framtiden och därmed har bättre förutsättningar att hantera liknande situationer själv.

Image by Matt Hardy

Coachens och klientens olika roller

Praktiskt

Coachning kan ske på olika sätt. Det vanligaste är att vi träffas fysiskt eller digitalt, men vi kan också träffas för en promenad.

 

Coachningsamtalet är vanligen en timma långt med ett visst fastställt intervall.


Det finns inte någon mall för hur många gånger man ska ses eller hur täta samtalen ska vara. Det beror på omfattning och komplexitet i coachingen och är något man beslutar tillsammans. Man bör ändå diskutera en inriktning från början och särskilt om en arbetsgivare är involverad kan det handla om ett paket på 5-10 samtal. Det är också viktigt att diskutera hur eventuell rapportering till en betalande arbetsgivare ska ske och om arbetsgivaren kan ha förväntningar på vilka mål som sätts.

Vill du veta mer? 

Tveka inte att boka ett första kostnadsfritt samtal, där vi pratar om din situation och hur jag skulle kunna hjälpa dig.

bottom of page